• Tilmelding

    Så nemt er det

Ønsker du også at modtage kødpakke fra Nørhavegård og Naturkalv, kan du tilmelde dig her. Vælg nederst hvilken form for leverance, du ønsker.

Næste leveringer: torsdage d. 6. december, 10. januar

Efter tilmelding vil du modtage en mail med dato og link til betaling for første levering (se pris på forsiden). Beløbet trækkes først fra din konto tidligst dagen før din levering. Desuden modtager du dit kundenummer samt et link til PBS-web betaling for de efterfølgende leveringer – medmindre du ønsker enkeltvise opkrævninger på girokort.

Hvis du allerede har dit kundenummer, kan du også tilmelde dig PBS på nedenstående link:

 PBS-webtilmelding

Ferie:

Du kan melde ferie indtil 1 uge før en leveringsdato ved at sende en mail til info@noerhavegaard.dk. Vær opmærksom på at hvis du melder ferie af en efterfølgende månedskasse, EFTER du har modtaget en månedslevering, så vil betalingssystemet opkræve dig i den måned du melder ferie, selvom du ikke har fået en levering. Denne opkrævning kan ikke slettes, men modregnes selvfølgelig i den efterfølgende levering.

Du kan maksimalt melde ferie for én levering ad gangen. Feriemeldinger der strækker sig over flere måneder ad gangen, vil blive betragtet som opsigelse af abonnement, hvorefter du vil skulle tilmelde dig igen og få nyt kundenummer.