• Om Naturkalv

    Opretholdelse af den gamle landbrugsdrift

Nørhavegård kombinerer behovet for græsning af naturarealer og nyttiggørelse af langsomt voksende kalve fra malkekvægsbesætninger.

Læs mere om behovet for græsning af naturarealer på dette link og om nyttiggørelse af kalve hér (link)

Nørhavegård bruger kun jersey-kalve som giver et meget delikat og mørt kød. Kalvene kommer fra malkekvægsbesætninger og lever resten af deres liv af naturens egne planter.

Naturkalvene lever primært af mælk fra koen i de første 3 måneder og får gradvist mere og mere plantefoder og et minimum af korn og kraftfoder. De kommer ud på græs i det tidlige forår og indtil de tages ind på stald i efteråret, lever de udelukkende af de planter og urter der gror på græsnings-arealet.

Passer godt på naturen

Denne kombination giver et meget smagfuldt og fint kød. Naturkalvene vokser sig store i løbet af deres anden græsningssæson og slagtes når de er omkring 2 år gamle. 4 måneder før slagtning kommer Naturkalvene hjem til en fold tæt på gården, hvor de har mulighed for at gå ind i stalden og få ekstra foder, på den måde sikre vi at Naturkalvene har den rigtige fedme og smag inden slagtning.

Græsning af små naturarealer er en meget gammel og ekstensiv landbrugsdrift, som er i fare for at forsvinde fordi den passer dårligt i den høj-effektive, industrielle landbrugsproduktion. Derfor risikerer mange små naturperler at gro til i krat til skade for de planter og dyr, der er afhængige af lysåbne overdrev, moser og enge.

Med græsningen sørger Naturkalv for opretholdelsen af den gamle landbrugsdrift, der både passer godt på naturen og skaber noget af det fineste kød der findes.

Økologi

Hele værdisættet for Naturkalv strækker sig dog på flere områder længere end traditionel økologi, især med hensyn til bæredygtighed. Dette gælder fx anvendelse af ellers overflødige ressourcer (jersey-kalvene) og anvendelsen af beskyttet eller fredet natur som græsnings-område (naturpleje og biodiversitet). Desuden bringer Naturkalv forbrugeren tættere på produktion og naturpleje med information og invitation til nærhed og oplevelser.

Naturkalv er økologisk certificeret

Om vinteren står Naturkalvene på stald og fodres med økologisk hø, wrap og bygærthelsæd samt en lille smule kraftfoder (fx valset byg), som sammen med nødvendige vitamin- og mineraltilskud er godkendt til økologisk produktion.

Naturkalv grundlæggende værdier:

  • Levere lækkert og bæredygtigt kød fra ungdyr

  • Medvirke til at øge naturværdierne, biodiversiteten samt viden herom

  • Udnytte ressourcerne, øge dyrevelfærden og bidrage til en positiv udvikling af landbruget