Handels- og abonnementsvilkår for Naturkalv

Opdateret 26. november 2018

Firmaadresse:

Nørhavegård Aps.

Søndre LAndevej 34

Tlf. 24 90 97 49

Mail: info@noerhavegaard.dk

Web: www.nørhavegård.dk

CVR. 38306030

 

Om abonnementsordningen

Nørhavegård Naturkalvs abonnementsordning omfatter udelukkende leveringer af kødkasser hver eller hver anden måned. Kasserne indeholder omtrent 1/24 af et helt ungdyr, svarende til mindst 5 kg. Den aktuelle pris for kassen og dens levering står til enhver tid på hjemmesidens forside og er inklusiv moms. Aktive abonnenter modtager besked, hvis prisen ændres.

Indholdet i kasserne er beskrevet på hjemmesiden. Indholdet kan variere i mængde og sammensætning fra gang til gang, da Nørhavegård Naturkalv er et naturbetinget produkt.

Du kan blive abonnent ved at tilmelde dig på hjemmesiden. Betingelse for endelig tilmelding er betaling via webshop.

Herefter modtager du en bekræftelsesmail på bestillingen med et kundenummer. Dine indtastede kreditkortoplysninger anvendes til opkrævning for første og fremtidige leveringer. Herefter er der også mulighed for at tilmelde sig gratis Betalingsservice.

Tidligst på afsendelsesdagen aktiveres opkrævning for bestilte varer.

Som kunde er du selv ansvarlig for at opdatere dine kunde- og kreditkortoplysninger, samt holde dig opdateret om leveringsdagene, som står på hjemmesiden.

Manglende betaling

Hvis Naturkalv ikke modtager rettidig betaling for leverede varer sender vi 1. rykker med et gebyr på 50 kr. Hvis vi fortsat ikke modtager betaling, sender vi 2. rykker og et gebyr på 100 kr. Samtidig stopper vi levering. Herefter modtager du 3. rykker med et gebyr på 100 kr.

Ferie

Du kan melde ferie indtil 1 uge før en leveringsdato ved at sende en mail til info@noerhavegaard.dk

Du kan maksimalt melde ferie for én levering ad gangen. Feriemeldinger der strækker sig over flere måneder ad gangen, vil blive betragtet som opsigelse af abonnement, hvorefter du vil skulle tilmelde dig igen og modtage nyt kundenummer.

Opsigelse af abonnement

Abonnementet på Naturkalv fortsætter, til vi modtager din udmeldelse. Du opsiger dit abonnement ved at kontakte os på mail eller brev. Du modtager herefter en bekræftelse af din opsigelse på mail.

Fristen for at opsige dit abonnement og ikke modtage den efterfølgende månedslevering er senest 1 uge før en kommende levering. Modtager vi din opsigelse senere, modtager du den planlagte efterfølgende kasse samt opkrævning herfor. Efter sidste betaling lukkes din konto hos Naturkalv

Levering

Månedskasserne kan afhentes hos slagteren eller leveres af Xpressen på leveringsdage mellem kl. 8 og 17. Kassen stilles foran din hoveddør, medmindre andet er beskrevet i ”leveringsinstruks” ved bestilling af abonnement. Kassen er designet til at kunne holde kødet koldt indtil mindst klokken 20 på leveringsdagen.

Du har efter levering på det aftalte sted selv ansvaret for månedskassen med kød – Naturkalv påtager sig ikke ansvaret for evt. hærværk eller tyveri.

Hvis du bor i en AFLÅST OPGANG og ikke er hjemme, kan leverandøren oftest komme ind alligevel og stille kassen ved din hoveddør, fordi der ringes på hos andre i opgangen.

Hvis det ikke er muligt for posten at sætte kassen det aftalte sted, tages den med tilbage og kasseres. Abonnenter vil blive opkrævet det fulde beløb for kassen og det er ikke muligt at få pengene retur.

Hvis du vurderer at der er risiko for at posten ikke kan komme ind i opgangen, bør du overveje et alternativt leveringssted til din kasse, fx dit arbejdssted eller en aftale med nærliggende butik, nabo eller andet.

Alle varer har etiket med  gældende holdbarhed. Såfremt vakuumpakningen er brudt og der kommer luft ind til den indpakkede udskæring, reduceres holdbarheden væsentligt fra det der står på etiketten. Varer i brudt vakuumpakning bør tilberedes eller nedfryses snarest muligt.

Kølekasserne

Det er desværre ikke muligt pt. at tage flamingokasser eller køleelementer retur. Dette betyder at du selv skal beholde dem og bortskaffe dem.

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret ved aftaler om levering af fødevarer, der leveres fysisk til dit hjem, bopæl eller arbejdsplads, som et led i regelmæssige vareudbringning.

Reklamation

Du har lov til at klage over fejl og mangler på en vare i op til to år efter du har købt den. Købelovens mangel-regler finder således anvendelse. Det gælder selvfølgelig kun, hvis det ikke er dig, der har behandlet varen forkert. For fødevarer begrænses reklamationsretten til varens naturlige holdbarhedsperiode.

Du skal sende din reklamation på mail eller post. Du skal skrive dit kundenummer, og hvad du mener, der er galt med varen.

Reklamation skal ske inden for rimelig tid.

Persondatapolitik

For at Nørhavegård kan levere varer til dig, skal vi vide disse ting om dig: Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Derudover registrerer vi, når du får ændret abonnement, meldt ferie og bestilt varer. Alt sammen for at give dig den bedst mulige service.

Ansatte hos Nørhavegård Aps har adgang til dine oplysninger, og de ligger ikke krypteret.

Vi gemmer IKKE oplysninger om dine kreditkortnumre. Vi registrerer IKKE personfølsomme oplysninger om dig. Vi giver IKKE dine oplysninger videre til tredjemand, medmindre dette sker som følge af en omstrukturering af Nørhavegård Aps og/eller en hel eller delvis overdragelse af virksomheden.

Når du afgiver oplysninger til Nørhavegård via websitet

Når du sender oplysninger til Nørhavegård via websitet, sker dette via ukrypterede forbindelser. Kun når du betaler online med betalingskort, sker dette via en krypteret forbindelse.

Persondataloven indeholder regler om ret til indsigt, ret til at gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger og ret til, i særlige tilfælde, at få berigtiget oplysninger. Retten til indsigt indebærer bl.a. en ret for den registrerede til at få oplyst, om der behandles oplysninger om vedkommende, hvilke oplysninger der behandles, formålet med behandlingen mv. Såfremt man ønsker at gøre brug af disse rettigheder, skal man rette telefonisk eller skriftlig henvendelse til Naturkalv.

E-markedsføring

Du kan på vores hjemmeside tilmelde dig Naturkalvs nyhedsmail (e-mail-reklame). Nyhedsmailen indeholder nyheder om os og om vores produkt, nyt fra dyrene i naturen, spørgeskema mm.

Du skal selv vælge nyhedsmailen til, og du kan til hver en tid vælge den fra igen ved at svare på nyhedsmailen.